ریمپ ایسیو S5 - ریمپ ecu جک اس 5 - ریمپ - ریمپ ایسیو JAC

1,804
ریمپ ایسیو : ریمپ جک S5 در مرکز چیپ تیونینگ کاراک شامل خدمات زیر است افزایش کاتاف - کاهش دمای آب - کاهش مصرف جک اس 5 - افزایش شتاب اولیه اس 5 - افزایش شتاب ثانویه - رفع کپ جک اتومات https://carak.ir/ 09128079698 - 02133176043 نمونه کارهای بیشتر در لینک زیر : https://carak.ir/ecu-remap/
pixel