جنگل پسته خواجه

175

در این فیلم مستند، با بخشی از فعالیت های اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی در زمینه احیاء و حفاظت از جنگل پسته خواجه (جایی در میان دو شهرستان سرخس و کلات نادری) و همچنین بهره برداری از آن، آشنا می شویم. تهبه کننده و نویسنده: امیر عرفانیان - کارگردانی و تدوین: مجتبی احسانی - تصویربردار: محمد متحدی - گوینده: آرزو جوادی - با همراهی: ایمان مداح - مصطفی یوسف زاده - فرزانه سلیمانیان - کارشناس ناظر: علیرضا کهربایی - هماهنگی: محمد سبحانی - مجری طرح: شرکت رسانه سبز. نشانی: www.ResaneSabz.it کانال تلگرامی: ResaneSabz@

رسانه سبز
رسانه سبز 175 دنبال کننده