توحید از منظر صحیفه سجادیه

303
303 بازدید
اشتراک گذاری
پاسخ به شبهات شبکه وهابی کلمه از سوی شبکه ولایت (استاد ابوالقاسمی)www.velayattv.com شیعه- سنی- شبکه ولایت – شبکه کلمه – نقد وهابیت- جالب - دیدنی - مهم –
pixel