آتش داغ و آتش سرد

155

آتش سرد و داغ داریم. از این رواست که برخورد کریمانه امام صادق در برابر سائل کاملا عاقلانه به نظر می رسد. زمهریر نیز که در جهنم است مکان نیست نوعی عذاب است تازه بوتیک و سوپرمارکت هم دارد.

واترپروف
واترپروف 53 دنبال کننده