اصلاح طلبان و اصولگرایان از وجه درونی و بیرونی فرو ریخته اند | قسمت دوم

788
پرویز امینی تأکید می کند که صورت بندی های گذشته و به ویژه جناح بندی اصولگرا ــ اصلاح طلب برای انتخابات ۹۸ اساساً بلاموضوع است و در این انتخابات باید رقابت ها بر سر ایده های حکمرانی شکل بگیرد.
خبرگزاری تسنیم 5.3 هزار دنبال کننده
pixel