نسل جدید تایرهای بدون باد گروه صنعتی بارز

5,637

برای اولین بار در ایران، طراحی نسل جدید تایرهای بدون باد هانا، ساران و آریوس توسط مرکز نوآوری گروه صنعتی بارز