آموزش مدل سازی چشم انداز زیبا در MAYA

80

این آموزش ویدئویی نشان می دهد که چگونه یک مدل ساده از (کوه ها، میدان ها، سنگ ها و صخره ها، رودخانه ها، دریاچه ها) ایجاد کنید.

محمدجواد Clip
محمدجواد Clip 231 دنبال کننده