گزارش جلسات پنجشنبه های رهپویانی کارگاه های مهارت محور ویژه والدین رهپویانی

21
21 بازدید
اشتراک گذاری
جلسات پنجشنبه های رهپویانی کارگاه های مهارت محور ویژه والدین رهپویانی با محوریت ارتقا دانش و آگاهی خانواده های ویژه اولیاء گرامی مدارس رهپویان وصال شیراز موضوع آموزش این هفته : باید و نبایدهای فضای مجازی در سبک زندگی نوجوانان زمان : پنج شنبه 23 مردادماه 1399 مدرس : استاد باقری
pixel