زن قلعه گنجی از سوزن دوزی می گوید و مصائب و شیرینی هایش

4,229

کافی است چند لحظه کنارش بنشینی و خیره شوی به هنر دستانش. صبر نمی کند. نه خودش، نه دستانش. پشت سر هم، بدون وقفه نخ را از تاروپود سیاه و سپید ششتاری خام رد می کند و می شمارد. یک، دو، سه... آن وقت است که طرح دلخواهش را روی پارچه می بیند و نفسی به آسودگی می کشد که درست شد، تمامش کردم... او هنرمند است. بانویی اهل قلعه گنج کرمان. بانویی که دلگرم سوزن دوزی و کسب روزی از این راه است. http://ghalehganjnews

قلعه گنج
قلعه گنج 93 دنبال کننده
omidsalmi-hashtbandi

omidsalmi-hashtbandi

8 ماه پیش
درود بر شیر زنان قلعه گنجی