آغاز به کار کارگاه طراحی پوستر سازمان تأمین اجتماعی

555

مدیرکل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی: برای برقراری ارتباط موثرتر با جامعه هدف نیازمند یاری هنرمندان هستیم