مقر پیشرفته کامپیوتری CGX سلسترون

392

مقر استوایی کامپیوتری CGX سلسترون بهترین گزینه برای رصد و انجام عکاسی نجومی حرفه ای است. این مقر در اصل برای تلسکوپ های اشمیت-کسگرین XLT سلسترون با قطر دهانهٔ ۸، ۹/۲۵ و ۱۱ اینچ طراحی شده است اما می توان تلسکوپ های بزرگ دیگر با ابعاد مشابه را نیز روی آن نصب کرد.