احکام شرعی در ۲دقیقه ویژه ماه رمضان «حکم شرعی بلوغ پسران» استادموحدی تبار

39
اسلام آخرین و كامل ترین مكتب الهی است و تمام برنامه های آن مطابق مصلحت انسانها بوده و با پیاده كردن آن سعادت انسان ها تأمین می شود چه اینکه پروردگار متعال است که انسان ها را آفریده و به مصالح و مفاسد زندگی آنها و خواسته ها و احتیاجات فطری آنان آگاه است و قوانین زندگی انسان ها را به عنوان وظایف عبادی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی، جسمی، روانی، فردی، اجتماعی و... به وسیله پیامبران و اوصیاء و جانشینان آنها(علیهم السلام) به انسان ها ابلاغ نموده است گروه تبلیغ عشایری
filimo
آقازاده - قسمت 12
%95
همزمان با عاشق شدن راضیه، نیما خطر نزدیک شدن حامد را بیشتر از همیشه احساس می کند!
pixel