فرزند سالم .مشکلات شيردهي فرزند پروری قسمت چهارم.

18,386
دکتر مرتضی عبدالهی متخصص اطفال دوران نوزادی به 28 روز اول تولد گفته می‌شود و یکی از دوران بسیار مهم در زندگی فرد است.. مشکلات زیادی در این سن بوجود می آید که والدین بایستی با مشکلات این سن آشنا باشند
pixel