نزدیکترین جاسوسان به رئیس جمهورهای ایران را بشناسید!/ پروژه دوتابعیتی ها

8,604

شاه ماهی جاسوسان امریکایی در مورد موفقیت های خودش می نویسد:«آنقدر به رئیس جمهور نزدیک شدم که طعم و مارک آدامسی را که می جوید، می دانستم»