روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

1,391

خشونت علیه زنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی تمامی دولت‌ها می‌باشد. هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا نماید که میزان خشونت علیه زنان را به صفر رسانیده است. از کشورهای پیشرفته تا کشورهای درحال‌توسعه، همواره سعی بر این بوده تا حقوق زنان در جامعه تأمین شده و تبعیض‌های ناروا علیه آنان به حداقل ممکن برسد. سازمان ملل متحد به همین بهانه از سال ۱۹۸۱، روز ۲۵ نوامبر را به‌عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نام‌گذاری کرده است. http://mahak.info/m80vU