پیام مهم در مورد اثر تعطیلات طولانی روی ارتودنسی

61

تعطیلات ناشی از شیوع ویروس کرونا اگر کنترل و حساسیت کافی نداشته باشیم ممکن است به درمان ارتودنسی صدمه بزند. در این فیلم مثالی میزنیم و توضیحات مهم داده میشود بیماران درحال ارتودنسی حتما تماشا کنند.

زنده
هم اکنون، پخش زنده کنسرت رضا یزدانی
pixel