پروژه گود برداری و مقاوم سازی

479
معرفی شرکت شرکت فنی مهندسی سورین ایستا بنا (سهامی خاص) شرکت فنی مهندسی سورین با نگاه به چشم‌انداز متعالی خود و با توجه به ارزش‌ها، ضمن رعایت اصول و استانداردهای علمی و مهندسی و فراتر از آن، با در اختیار داشـتن مجمـوعه‌ای از متخصصین ژئوتکـنیک و سازه، امکان ارائه و انجـام هرگونه خدمـات مشـاوره، طـراحی، اجرا و نظـارت در بخـش‌های گودبـرداری و پایدارسـازی، سـازه‌های بتـنی و سـازه‌های فولادی سـاخـتمـان را دارا می‌بـاشـد.
pixel