ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

How Do You Lead Digital Transformation?

126
panosa 2 دنبال‌ کننده
Gerald C. Kane and Anh Nguyen Phillips, coauthors of MIT SMR’s report, “Coming of Age Digitally,” discuss the steps leaders can take to prepare for and execute digital transformation of the organization.
panosa 2 دنبال کننده
pixel