ارور E3 پکیج بوتان پرلا perla. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644

350

در این ویدیو به بررسی ارور (کد خطا)، ظاهر شدن E 3 و عیب یابی در پکیج بوتان مدل پرلا perla پرداخته شده است... تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا.... http://kermankhadamat.ir