خوانندگی مهدی جعفری در برنامه عصر جدید 8 تیر 99

4,324
اجرای زیبای خواننده نوجوان مهدی جعفری در مرحله مقدماتی فصل دوم برنامه عصر جدید یکشنبه 8 تیر 99
pixel