فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل چهارم ، درس 2 : مقدار عددی یک عبارت جبری

4,314

در این درس به جای گذاری عدد به جای متغیر ، مقدار عددی عبارت جبری را به روش ساده و روان می پردازیم .برای تدریس خصوصی به این شماره پیام بدین ، ما با شما تماس می گیریم : 09903331455 www.riseh.ir