دریکی ازروستاهی کردستان عراق خروس تخم میگذارد.هم میخواند.هم تخم ها خروس میشه

1,159
1,159 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

در یکی از روستاهای کردستان عراق خروسی روزانه باصدای قشنگش میخونه وهر روز هم تخم میزاره تخم مرغاش هم همشون جوجه خروس میشن