صوت #شهید_ابراهیم_هادی

914

پنج روز قبل از شهادت ابراهیم با دوستانش عهد شفاعت می بندد. برای اولین بار پس از ۳۵ سال این صوت رونمایی و در مراسم یادواره شهید، به خواهرش اهدا شد.