قسمت هشتم - طراحی فاکتور در اکسل 2016

971
hanizamani
hanizamani 15 دنبال‌ کننده

این ویدئو به طراحی یک فاکتور در اکسل می پردازد. مدرس دوره های هوش تجاری - هانی زمانی http://telegram.me/learn_bi

hanizamani
hanizamani 15 دنبال کننده