نخست وزیر دانمارک از خنده ترکید!

3,478
نخست وزیر دانمارک به هنگام تعریف داستان خرید چهار فیل شاغل در سیرک توسط دولت و فراهم کردن دوران بازنشستگی لذت‌بخش برای آنها، غرق خنده شد.
کلاکت 15.1 هزار دنبال کننده
pixel