راهنمای ورود اساتید به کلاس درس از طریق سامانه مدیریت جلسات فراروم امیرکبیر

1,084
راهنمای ورود اساتید به کلاس درس از طریق سامانه مدیریت جلسات فراروم امیرکبیر مرکز پشتیبانی برخط support.aut.ac.ir آموزش های پشتیبانی یادگیری elearning.aut.ac.ir fararoom.ir
pixel