پلیس آلمان نوجوان بیگناه افغان را از بین برد !

502
نفیسه خاتون 38.4 هزار دنبال کننده
pixel