فرودهای دشوار و چالش برانگیز در شرایط طوفانی! | آژانس ققنوس

1,830

چند مورد از چالش برانگیز ترین و دشوارترین فرودهای ممکن که در شرایط آب و هوایی نا مساعد انجام شده تماشا کنید! | آژانس مسافرتی ققنوس | Ghoghnos.ir | تلفن: 02124525

pixel