چند نکته از فروش ( استاد سعید وفایی )

556

در این ویدئو استاد سعید وفایی توضیحاتی از تعریف واقعی فروش و همچنین باورهای درست و غلط فروشندگی بیان میکنند. این نکات در " کارگاه تخصصی اصول و مهارت های حرفه ای فروش " که در موسسه فن آوران حکیم دایر شده است بیان میشود.