آموزش مدار فتوسل

1,145
آموزش مدار فتوسل مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام حسین (ع) استان قم مربی : مهندس احمد قاسمی
pixel