قسمت سوم وی‌سی‌شو

169

در دو بخش قبلی دکتر احمدی از دو ویژگی وی سی ها گفتند و تفاوت انواع سرمایه‌گذاران در اکوسیستم استارتاپی با وی سی ها را بیان کردند. در این قسمت به چهارمین ویژگی وی سی ها میپردازیم در ادامه مصاحبه ای خواهیم داشت با آقای محمد رضا سبحان، مدیر عامل باشگاه کارآفرینی تیوان و در آن از دغدغه های استارتاپ ها خواهیم گفت

Smartup Ventures
Smartup Ventures 117 دنبال کننده