آموزش اپلیکیشن تقویم زودیاک

12

در این ویدئوی آموزشی برنامه تقویم زودیاک را به شما آموزش می دهیم. این اپلیکیشن ابتدا سال، ماه و روز تولد به تاریخ شمسی را به عنوان وورودی دریافت می کند. سپس با تبدیل آن به تاریخ میلادی به کاربر می گوید که متولد چه سالی به تاریخ میلادی است و حیوان متناظر با تقویم زودیاک کاربر چیست... جهت دانلود قسمت اول و دوم این آموزش به وب سایت ما مراجعه نمایید.

آپُوریا
آپُوریا 2 دنبال کننده