موشن پوستر نیمه شعبان- با صدای فریدون آسرایی

374

یه حسی دارم این روزا تموم شهر خوشحالن/ تو فکر یه شروع خوب برای اول سال ن/ یه عطر اشنا بازم خیابونا رو پر کرده/ خبر دادن همین روزا بهار می خواد که برگرده