رادیو مهرآوا: دکلمه شعر زیبای ای کاش بیایی

967

شاعر: بابک طراوات؛ اجرا و ادیت: بهاره شاه محمدی؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava

pixel