دلمان از دست چپ و راست رئیس جمهور خون است

572

خاطره‌های تاریخی دیدار دانشجویان با رهبری/2 محمد افکانه در دیدار دانشجویی با رهبر انقلاب در سال 89: امروز با تلاش دلسوزان انقلاب و خواست مردم دولت بر سر کار است که شعارش عدالتخواهی است اما چه کنیم که دلمان از دست چپ و راست رئیس جمهور خون است.