خیانت های ژنرال زنگنه

311
خیانت های ژنرال زنگنه... از چین و هند تا روسیه و برزیل و ...؛ چگونه تعاملات با همسایگان مان در حوزه های انرژی و ... به هم خورد. پاسخ وزیر نفت به این اقدامات که باعث متضرر شدن کشور شده، چیست. ارسال کننده: صراط عشق سایت فرهنگی معرفتی صراط عشق @serateshgh.com
11 ماه پیش
pixel