سر در آوردن کتابهای درسی از بازار آزاد!

89
در حالی که هنوز بالغ بر 220 هزار دانش آموز کتاب ندارند، مشخص شده است کتابهایی که فقط با کد ملی دانش آموزان عرضه میشد، سر از بازار آزاد در آورده است!
پلاس 655 دنبال کننده
pixel