کبری 0012 - Cobra 0012

6,718
۶ سال پیش
#
تریلر
تریلر 69 دنبال کننده
TIGER

TIGER

6 سال پیش
فیلم قبلی که توش مهران غفوریان بازی می کرد خیلی جلف و سطح پایین و مزخرف بود و من دعا دعا می کردم عوامل سازنده کبری 11 ان را نبیننند چون واقعاً ابرو ریزی بود.اما انگار این یکی کمی بهتره
تریلر
تریلر فکر نکنم زیاد تفاوت داشته باشه ...