مستندی که بچه محل های محسن چاوشی برای او ساختند

8,671

محسن چاوشی در روز تولدش این مستند را در حساب شبکه های اجتماعی مجازی خود منتشر کرده است. مستندی کوتاه دربارهٔ محل زندگی محسن چاوشی در مشهد و خانه ای که در آن زندگی می کرده است. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 8.9 هزار دنبال کننده