داغترین‌ها: #اربعین

آموزش کپتیویت - قسمت2 - محیط کاری کپتیویت(1)

301
در این قسمت با منوها ، پنجره های اصلی و محیط کاری نرم افزار کپتیویت آشنا خواهید شد .www.pooyaedalaty.ir
pixel