روایت داوطلبان شیرازی از دومین آزمون استخدام بخش خصوصی

140

دومین آزمون استخدام بخش خصوصی همزمان در سراسر کشور برگزار شد. بخشی از داوطلبان گرامی که برای عرضه مهارت‌ها و شایستگی‌های شغلی خود در آزمون شرکت کرده بودند، در مورد تجربه حضور در این آزمون صحبت کرده‌اند.