چله خوانی۲ - شعرخوانی حسن میرزانیا

31
چله خوانی ۲ شعرخوانی حسن میرزانیا در گرامی داشت چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس اول مهرماه ۱۳۹۹ حوزه هنری فارس هنرهای تصویری-آفرینش های ادبی

سرزمین کهن IRAN

1 سال پیش
سلام خدا قوت دنبال شدید لطفا دنبال کنید.
pixel