ليگ هفته سوم نیم فصل دوم تيم بهشتی تيم مطهری

86

ليگ صادقيه هفته سوم نیم فصل دوم مسابقه【"تيم بهشتی"-"تيم مطهری"】 سه شنبه ، ۹۷/۱۱/۳۰ داوران: نیما محمدی ، عباسی