خانه کنت (موشن گرافیک معماری برای مستند زمستان است)

36
قسمتی از موشن گرافیک مستند زمستان است (مهرداد زاهدیان) موشن دیزاینر و کارگردان هنری: ایمان یاری تکنیکال سوپروایزر: سهراب روشنایی
ایمان 4 دنبال کننده
pixel