مجتمع آموزشی سرآمد شیراز(متوسطه اول و دوم)

98

مجتمع غیر دولتی دخترانه سرآمد شیراز متوسطه اول و دوم با مدیریت پریسا گندمی نژاد؛مدیر نمونه استان و کشور دارای دبیران مجرب و متخصص با کادر اموزشی دلسوز و کارامد اختصاص پشتیبان اموزشی ویژه هر پایه اختصاص مشاوران تحصیلی و انگیزشی دارای ازمایشگاه و کارگاه رایانه تخصصی و هوشمند محیطی دلنشین و آرام 36264410-36264411 شیراز،مطهری شمالی،کوچه 13 #متوسطه اول #متوسطه دوم #شیراز #دبیرستان سرآمد #بهترین دبیرستان_شیراز