پهپاد مسافربری؛ پیشرفته ترین پرنده عمود پرواز خودران

859

پهپاد مسافربری، پیشرفته ترین پرنده عمود پرواز خودران است که به تازگی برای خدمت در ناوگان تاکسی هوایی ساخته شده است.