در حال بارگذاری
پخش خودکار بعدی:
؟
با فعال بودن پخش خودکار، در صورتی که سایت را رها نکرده باشید، پس از پایان نمایش، ویدیو بعدی پخش می‌شود.
Loading...

Minecraft Plugin Tutorial - Creative Gates

90
★ Check out this Server: towny.gaeliccraft.org ★ Follow me on Twitter: https://twitter.com/LtJim007 Plugin Thread: ► https://www.spigotmc.org/resources/creativegates.1905/ How to make a Bukkit/Spigot Server: ► https://goo.gl/2BBvlr How to Portforward your Server: ► https://goo.gl/UTBO87 Visit my PlanetMinecraft page for Map downloads: ► http://goo.gl/KUoswQ Background Music: ► https://goo.gl/LHpPuK ► https://goo.gl/Ygtcok ★ Add me on Skype: LtJim007 (Developers, etc only please) ★ Spigot Account: h
دیدگاه‌ها