رکورد عجیب عبور از روی طناب با دوچرخه

781

جنون هیجان چه کارهایی که با آدم نمی کند! نمونه اش را در این ویدئو ببینید که چطور یک دوچرخه سوار ورزشی برای کسب رکورد در کتاب گینس، مصافت 18 متر را با دوچره از روی طناب طی میکند.

مرسی تی وی
مرسی تی وی 597 دنبال کننده