دوره تکنسین شبکه - Network+ - جلسه 4-1- لایه های OSI

237

در این جلسه به بررسی مفاهیم لایه های OSI پرداخته می شود