احیای قلبی ریوی واقعی

2,916
مستند انجام عملیات احیای قلبی ریوی برای بیمار دچار ایست قلبی بهترین اقدام در زمان ایست قلبی تنفسی آغاز ماساژ قلبی (فشردن قفسه سینه) توسط افراد حاضر در صحنه می باشد.
اورژانس 115 کشور 3.4 هزار دنبال کننده
pixel